Hanketoimijat ovat keränneet tietoa keskeyttämisiin ja keskeyttämisten ehkäisyyn liittyen, kehittäneet uusia toimintamuotoja ja soveltaneet yhdessä opittua olemassa oleviin toimintoihin. Hanke on järjestänyt ohjaustyötä tekeville työpajoja ja yhteistyötapaamisia, kohderyhminä mm. hoks-ohjaajat, opinto-ohjaajat, opiskelijahuollon ja pedagogisen erityistuen piirissä toimivat sekä työpaikkaohjaajat.

KEKO-hankkeessa ydintoiminnoiksi on muodostunut opintojen keskeyttämisen ehkäisy mm. avoimia oppimisympäristöjä perustamalla ja niitä kehittämällä. Suomen Liikemiesten Kauppaopistossa syksyllä 2016 toimintansa aloitti avoin oppimisympäristö, joka tarjoaa paikan yksilölliselle opiskelulle. Jokaisen avoimessa oppimisympäristössä opiskelevan opiskelijan opintoihin kuuluu myös jaksoja, joiden aikana osaamista hankitaan työpaikoilla. Avoimen oppimisympäristön opetuksesta ja ohjauksesta vastaa tiimi, joka huolehtii yhteisvastuullisesti siitä, että kaikki opiskelijat saavat riittävästi tukea ja ohjausta opintojensa suorittamiseen. Keväällä 2018 Suomen Liikemiesten Kauppaopiston avoin oppimisympäristö on vakiinnuttanut paikkansa oppilaitoksen muiden oppimisympäristöjen joukossa. Suomen Diakoniaopisto / SKY-Opiston kampuksella toimiva Tähtipaja on hyvä esimerkki työvaltaisesta oppimisympäristöstä, jossa opiskelu on työelämälähtöistä asiakaspalvelua. Porvoossa toimivan Point Collegen Majakka on samanaikaisesti sekä opiskelu- että vapaa-ajanviettopaikka. Majakan tunnelmaa vahvistaa Majakka-koira Fonzie, joka päivystää useina arkipäivinä opettajien ja ohjaajien tukena Majakassa.