KEKO-hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan projektimaista oppimista, yksilöllisten opintopolkujen rakentumista, kehitetään opiskelijoiden ohjauksen henkilökohtaistamista ja järjestetään koulutusta ohjaustyötä tekeville. Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu tekee hankkeessa seurantatutkimusta ja tuottaa tietoa keskeyttämiseen liittyvästä problematiikasta ohjauksen ja oppimisprosessien kehittämiseksi.