Keskeyttäneet kouluun (KEKO) – Keskeyttäneiden rekrytointi ja sitouttaminen projektioppimisella toteutettuun opintopolkuun – hankkeessa painopistealueena on keskeyttämisuhan alaisten ja koulutuksen jo keskeyttäneiden opiskelijoiden tuki, sitouttaminen ja takaisinrekrytointi koulutukseen.  Hankkeen toiminnan mahdollistaa Hämeen ELY-keskus, ESR-rahoitusta hankkeelle on myönnetty 267 492 €.

KEKO-hankkeen toiminta-aika on 1.2.2016-31.5.2018.

Kuva KEKO-hankkeen osastolta Educa-messuilla.

Kuva KEKO-julkaisutilaisuudesta.