Keskeyttäneet kouluun (KEKO)

Koulun keskeyttäneiden rekrytointi ja sitouttaminen projektioppimisella toteutettuun opintopolkuun

Yksilölliset opintopolut ∙ Ohjaajien kohdennetut koulutukset ∙ Seurantatutkimus 

Painopistealueena on keskeyttämisuhan alaisten ja koulutuksen jo keskeyttäneiden opiskelijoiden tuki, sitouttaminen ja takaisinrekrytointi koulutukseen.

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan projektioppimisen toimintamallia sekä yksilöllisten opintopolkujen rakentumista, kehitetään opiskelijoiden ohjauksen henkilökohtaistamista ja järjestetään koulutusta ohjaustyötä tekeville.

KEKO: Keskeyttäneet kouluun

Yksilölliset opintopolut

Ohjaajien kohdennetut koulutukset

Seurantatutkimus